Om Brf Linnéa

Foto: Ingvar och Ethel Nilsson

Historia

Grundarna till Käglinge Tegelbruk, Ola och Cecilia Wienberg bildade en

missionsförsamling och uppförde ett missionshus intill Toarpsgården.

Byggnaden blev så småningom bostäder åt arbetarna på tegelbruket.

Den sista ägaren till huset var en dam som hette Linnéa. Hon anordnade populära danstillställningar om lördagskvällarna. Huset kom att kallas Linnéa efter henne. Linnéa låg ungefär där cykelvägen genom vårt området går under viadukten mot Blekeparken och amfiteatern.


Målsättning

Vår målsättning i föreningen är att se till att vi har bra bostäder, en god

ekonomi och att vi visar hänsyn till varandra.

BRF Linnéa är en förening med 162 hushåll. Med våra olika bakgrunder och erfarenheter tillför vi alla föreningen och varandra mycket. Det är viktigt att du som medlem i föreningen för fram dina synpunkter och förslag till föreningens styrelse som gör att vårt mål alltid kan uppfyllas.


Underhåll

Generellt gäller att inre underhåll står bostadsrättsinnehavaren för och

yttre underhåll på byggnaden står föreningen för.

När det gäller egna elinstallationer och VVS-arbeten skall dessa utföras

av behörig fackman.

Marken som tillhör lägenheten sköts av bostadsrättsinnehavaren.


Festlokaler

Vi har två fina festlokaler som kan hyras av bostadsrättsinnehavare för en

mindre summa samt en depositionsavgift. Det finns även möjlighet att hyra bord och stolar.


Parkering

Till varje bostad finns det en garageplats tillgängligt.

Bostadsrättsinnehavaren har rätt till att stå på besöksparkeringen i 30min.

Besökande har rätt till att stå på besöksparkeringen i 6 timmar. Men man får dock stå längre med P-kortet som är utdelat till samtliga

bostadsrättsinnehavare.   


Styrelsen

Paul Andersson, Ordförande

Carolina Söder, Vice ordförande

Jeanette Malmborg, Sekreterare

Katarina Nordkvist, Suppleant

Maria Nilsson, Suppleant

Christina Karlsson,  Suppleant


Copyright © All Rights Reserved